Bjorn Andersen

K38 Scandinavia

Please contact Bjorn Andersen at K38Bjorn@gmail.com

INSTRUKTØRER

Bjørn Andersen                                                                                                                                                                                                     

Norge

Tlf: 0047 4130 1445

Webside: http://www.K38Scandinavia.com

Om:

Bjørn Andersen er fra Alta, Norge og er 43 år gammel.

Han jobber heltid ved Alta brann og redningskorps.

Bjørn er utdannet brannkonstabel ved Norges Brannskole i år 2000, og har røyk/ kjemikaliedykking som arbeidsoppgaver.

Han har siden 2001 jobbet som Arbeidsdykker KL II, Redningsdykker R og er Redningsdykker Koordinator for Finnmark.

Bjørn er en av hovedinstruktørene i Norge som har til hovedoppgavene å holde opplæring av lokale overflaterednings instruktører innen Brann og redningstjenesten.

Han er i tillegg PLIVO Instruktør og ansvarlig for opplæring innad i det lokale brannvesenet.

Bjørn er sertifisert first responder HLR og Verneombud for brannvesenet.

Utdannelse:

Bjørn er den eneste utdannede redningsvannscooter instruktøren i Norge.

Han innehar sertifisert og godkjent kompetanse ved bruk av vannscooter ved elveredning, stillevann samt surf- redning ved bruk av vannscooter.

Utdannelsen er gitt av K38rescue, California, USA.

Kurs:

Bjørn kurser primært brann og redningstjenesten, offentlig myndighet samt foreninger.

Kursene er etter fastsatte standarder som er ledende internasjonalt, det tilbys også skreddersydde kurs etter behov.

Mål:

Målet til Bjørn er å forbedre overflateredningsberedskapen i de norske brannvesen.

Gi sikkerhetsopplæring ved bruk av vannscooter som redningsverktøy.

Være pådriver til rekreasjonell bruk av vannscooter blir sikrere.

Samarbeide med aktører innen sikkerhet til vanns.