K38 POLAND

Mission
Programy szkoleniowe K38 ewoluowały od momentu powstania w 1989 roku. Organizacja działa pod kierownictwem założycielki Shawn Alladio z USA w wielu międzynarodowych filiach. Kadra profesjonalnych instruktorów K38 uczy jak bezpiecznie użytkować skutery wodne przez amatorów rekreacji oraz zawodowych ratowników w celu ratowania życia na wodzie.

K38 International kreuje normy i standardy użytkowania skuterów wodnych współpracując ściśle z organizacjami ratowniczymi, instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na wodzie oraz agencjami rządowymi.

K38 Polska jest licencjonowanym partnerem K38 International na lata 2015-2018.

 

JAKUB FRIEDENBERGER

Jakub Friedenberger graduated from the Academy of Physical Education and Sport and completed his postgraduate studies forThe Main School of Fire Service. He began his career in rescue work as a Lifeguard on Gdynia's bathing waters.He also completed a Medical Rescue College program and worked as a paramedic in the ambulance service.

Jakub further developed his interest in Lifeguarding and modern tools by reaching out to Mr. Fabio Annigoni of K38 Italy. Fabio’s training programs were instrumental in his professional development and this is where Jakub began his qualification training for Rescue Water Craft Operations. This training relationship raised the interest in the use of Rescue Water Craft in the Lifeguard Community and with colleagues in the field.

Currently Jakub is the squad commander at the State Fire Brigade Command in the city of Gdynia no 1, instructor lecturer of first aid and lifeguard instructor lecturer, K38 Poland instructor leader.

He is the author of the First Aid publication and auto rescue on iced water publication. He is happily married and a father and looks forward to training Poland’s next generation of Rescue Water Craft Operators.

--

Pozdrawiam Serdecznie

Jakub Friedenberger

Jakub Friedenberger jest absolwentem Akadami Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ukończył również podyplomowe studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Karierę ratowniczą rozpoczynał pracując jako ratownik wodny na gdyńskich plażach. Rozwijając swoje zainteresowania w ratownictwie wodnym trafił na Fabio Annigoni z K38 Włochy. Program treningowy oraz możliwości skutera ratowniczego jakie zaprezentowała Fabio, były punktem zwrotnym. Spotkanie to poskutkowało certyfikowanym szkoleniem K38 we Włoszech oraz kolejnymi dwoma wizytami w USA, gdzie poznał, uczył się i pracował z Shawn Alladio.

Obecnie Jakub jest pracownikiem Wydziału operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, gdzie przeszedł po trzynastu i pół latach pracy w JRG 1 w Gdyni. Jest ratownikiem medycznym, instruktorem wykładowcą WOPR, instruktorem ratownictwa wodnego, instruktorem motorowodnym, liderem instruktorem K38 Poland. Z niecierpliwością oczekuje kolejnych generacji, nowych operatorów skuterów ratowniczych w Polsce.

Mr. Jakub Friedenberger is a graduate of the Academy of Physical Education and Sport in Gdansk. He also completed post-graduate studies at the Main School of Fire Service in Warsaw. He started his rescue career by working as a lifeguard on Gdynia's beaches. Developing his interests in lifeguarding he went to Fabio Annigoni from K38 Italy. The training program and possibilities of the RWC that Fabio presented were a turning point. The meeting resulted in a certified K38 training in Italy and another two visits to the US, where he met, learned and worked with Shawn Alladio.

Currently, Jakub is an employee of the Operational Department of the Municipal Headquarters of the State Fire Service in Gdynia, where he went after thirteen and a half years of work at Fire Brigade number  1 in Gdynia. He is a paramedic, lifeguard instructor, motorboat instructor, K38 Poland leader instructor. He is the author of the First Aid publications and auto rescue on iced water publication . Looks forward to next generations, new operators of RWC in Poland.

JAKUB WOZNIAK

Jakub Woźniak studiował na Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym w Sopocie. Pracował w Young Digital Planet S.A. – polskim wydawnictwie edukacyjnym jako kierownik projektu. Następnie pracował jako specjalista do spraw konferencji i event’ów na stadionie Energa Gdańsk – jednym z najpopularniejszych w Polsce. W tym czasie odpowiedzialny był tam za organizację największych wydarzeń – koncertów, meczy, konferencji.

Jego kariera w ratownictwie wodnym rozpoczęła się prawie 20 lat temu na kursie młodszego ratownika. Od tego czasu niemal każdy sezon spędzał na plaży, pracując jako ratownik wodny. W 2009 roku w Rowach odbył szkolenie ratownictwa z użyciem skuterów wodnych zorganizowane przez WOPR. Od tego czasu pracuje na skuterach ratowniczych Polsce i Europie.

Aktualnie prowadzi kursy i szkolenia z pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego – jest instruktorem BLS AED, instruktorem ratownictwa wodnego oraz instruktorem K38 Poland.

Od grudnia jest ojcem wspaniałej córki. W wolnym czasie spaceruje ze swoim psem Snoopy.

Mr. Jakub Woźniak was studying at SWPS University of Social Science and Humanities in Sopot. He was also working in Young Digital Planet S.A. – polish educational publisher – as project manager. Later he became a conference and event specialist at Energa Gdansk Stadium – one of the most popular places in Poland. During that time Jakub was responsible of the organization of the biggest events there – concerts, matches, conferences. His lifeguard career started almost twenty years ago during junior lifeguard course. Since then almost every season he is spending on the beach working in water rescue service. Working with rescue water craft started in 2009 on the course in Rowy that was organized by Voluntary Water Rescue Service. From that time Jakub is working with RWC in Poland and Europe. Currently Jakub is providing first aid, lifeguarding courses and trainings – he is lifeguard instructor, BLS AED instructor and K38 Poland Instructor. From the end of December he is a happy father of lovely daughter. In his free time he takes his dog, Snoopy, for a walk.

 

MICHAL MATEJOWSKI

Michał Matejowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pracował jako płetwonurek oraz ratownik wodny na wodach zatoki Gdańskiej. Od 1998 roku był zaangażowany w organizację Mistrzostw Polski skuterów Wodnych. Nadal pracuje jako sędzia – ratownik w zespołach zabezpieczenia wyścigów skuterów wodnych oraz innych imprez na wodzie. Jest sternikiem, instruktorem motorowodnym, sędzią motorowodnym, ratownikiem wodnym oraz instruktorem pływania.

Pierwszy raz techniki K38 zobaczył na Mistrzostwach Europy Skuterów Wodnych w Gdyni, podczas spotkania z Fabio Annigoni z K38 Italia.  Zainspirowało go to do dalszego poznawania i doskonalenia technik z użyciem RWC oraz uzupełniania szkoleń na ten temat. Aktualnie pracuje w Gdyńskim Centrum Sportu w Marinie Gdynia.

Mr. Michał graduated the Academy of Physical Education and Sport. He worked as a commercial diver and lifeguard in the waters of the Gulf of Gdansk. He was also involved in the organization of the Polish Jet-ski Races Championships since 1998 and he still works as a water safety team at motorboat and water sports events. He is a boat skipper and a motorboat instructor, a racing referee, and a lifeguard and swimming instructor.

K38 rescue techniques he was shown by Fabio Annigoni when they met during the European jet-ski championships. That inspired him to start to get to know  RWC techniques and procedures and completions of trainings on this topic.

He is currently employed at the Gdynia Sports Center and works in the yacht marina in Gdynia.